top of page

Varoluşçu Grup Terapisi

Grup terapisi, bireylerin sistemli bir şekilde bir araya gelip teröpötik bir ortam yarattıkları, kendi duygu ve düşüncelerini diğer grup üyelerine aktararak içgörü geliştirdikleri bir psikoterapi yöntemidir (Fehr,2004).

Varoluşçu Yaklaşım (Anlam merkezli) ile Grup Terapisinin Amacı

Bu çalışma, bireylerin, yaşam görevlerinin tam olarak farkında varmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bir başka deyişle, danışanların grup sürecinde birbirinden etkilenerek amaçlarını belirleyip sorumluluklarının farkına varmalarına yardım etmek grup çalışmasının özünü oluşturmaktadır. Birey, her şeye rağmen davranışlarından sorumludur. Çünkü insan sorunlarını çözebilmek için öncellikle yaşama karşı sorumluluklarının ve amaçlarının farkında olmalılardır.

Bu çalışmada, bireylerin, hayat öykülerinden çıkarımlar yaparak yaşamın gerekçeleriyle yüzleşmeleri iradelerini kullanmaları ve sorumluluk almaları amaçlanır. Kişi ne kadar özgürleşmek isterse, o kadar sorumluluk almalıdır. Aksi takdirde elde edeceği özgürlük başkalarının ipoteği altında olacaktır.

Çoğu zaman insanlar hayatı anlamsız bulur. Bu anlamsızlık içinde insanlar varoluşsal boşluğa düşebilmekte ya da hayatın anlamını farklı yerlerde aramaktadırlar. Varoluşsal boşluk zamanla enerjimizi emer, bizi hayattan ve kendimizden uzaklaştırır. Kişi özgün beni kaybeder. Grup Terapisi ile kişilerin özgün beni bulmaları için harekete geçmeleri sağlanır.

Varoluşsal yaklaşımda grup sürecinde danışanların birbirlerinin yaşam öykülerinden ve deneyimlerinden etkilenmeleri, yaşamın getirdikleriyle yüzleşmeleri ve kendi iradelerini göstermeleri, sorumluluk almaları hedeflenir.

Grup üyeleri grup yaşantısı içinde farkındalıklar yaşar ve öğrenir. Grup yaşantısının en çarpıcı yönü de bu olur. Grup üyeleriyle birlikte, tüm grup yaşantısı içinde o anda yeni keşiflerde bulunabilir ve hep birlikte ilerlemeye ve yeniden var olmaya başlayabilirsiniz.

Kimler Katılabilir?

Grup süreci, kendini keşfetmek isteyen, hayatın anlamını, yaşamımıza dair olayları yakından incelemek isteyen herkesin katılımına açıktır.

Katılmak isteyen kişi ile grup lideri arasında önce bireysel bir ön görüşme yapılacak ve ardından kişi gruba alınabilecektir. Bireysel görüşme tanışma ve grup oluşturma sürecinin bir parçasıdır ve grup süreci kadar önemlidir.

 

Tarihler Süre Yer

Ocak Ayı itibariyle hafta içi bir gün belirlenmesi planlanmaktadır.

Valueİstanbul Bağdat Caddesi (Çadem Psikoloji Bağdat Caddesi Şubesi)

Ücret

Buluşma başı ücreti 150TL’dir.(KDV dahil).

Ödeme her ay başında, o ay planlanan seans sayısı doğrultusunda alınmaktadır.

 

Grup Terapisinin İşleyişine Dair

  • Bu terapi grubu kapalı grup prensibi ile yürütülecektir. Gruba katılan katılımcılar 12 hafta boyunca grupta kalacaklarına dair taahhüt vermiş olurlar.

  • Katılımcıların buluşmalara tam ve düzenli gelişi, hem kendileri hem de grup işleyişi açısından vazgeçilmezdir.

  • Katılımcılar gelmedikleri buluşmaların ücretinden sorumludur.

  • Bu terapi grubu, her terapi sürecinin tabi olduğu mahremiyet, gizlilik gibi temel kurallara tabidir. Çerçeve ve kurallar üzerine ilk buluşmada ayrıntılı konuşulacaktır.

  • Aşı olmayan katılımcıların; oturum katılımlarında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek. Bu çerçevede oturumlara girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Katılımcı hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise oturuma katılmasına müsaade edilmeyecektir.

 

Varoluşçu Yaklaşım (Anlam merkezli) ile Grup Terapisi Bana Ne Sağlar?

 

Amaç ve sorumluluklar farkına varılarak bakış açısı genişler. Yaşamı anlamlı kılar. Yaşamak için bir neden oluşur (anlamlı olan) ve anlamlı anlamsız ögeler daha net ayrılır. Nasıllara katlanabilir, hatta karşı koyabilir.

Kişiler kendi davranışlarının başkaları tarafından nasıl göründüğünü öğrenir. Grup içindeki diğer katılımcıların verdiği geri bildirimlerle başkalarının gözüyle kendinizi görebilmeyi öğreneceksiniz.

Grup üyelerinin birbirlerine verdikleri tepkilerin paylaşılmasıyla kendi davranışlarının başkaları üzerinden nasıl duygular uyandırdığını öğrenir.

Şimdi ve burada olan yaşantıların paylaşılmasıyla birey kendisiyle ilgili değişik yönlerini fark ederek değişime başlar.

Grup üyeleri grup yaşantısı içindeki davranışlarının kendisiyle ilgili kendi görüşlerini etkilemekte olduğunu fark ederek, öğrenir.

Grup Lideri

Özkan Kenarlı, Psikolojik Danışman, Psikoterapist

Kenarlı, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikoloji Danışmanlık bölümünde 2001 yılında tamamlamıştır. 2004-2007 yılları arasında yüksek lisansını tamamlayarak, 2009 yılında İnönü Üniversitesi’nde doktora eğitimine başlamıştır. İsrail’de bulunan “Viktor Frankl Institute of Logotherapy” de 2011-2014 yılları arasında Logoterapi alanında eğitim almıştır. Psikoterapi yaklaşımı, Bilişsel Davranışçı psikoterapi ile varoluşçu psikoterapiyi temel alır. Bunların yanında,  madde bağımlıların yalnızlık düzeyleri ile kullandıkları maddeler arasında ilişkiyi inceleyen araştırmayı yapmış. Arkadaşlarını kaybeden öğrencilerinin yas süreçlerine ilişkin grup terapilerini yönetmiştir. 2014 yılında Çadem Psikoloji’yi kurmuştur. Halen Çadem Psikolojide psikoterapist ve yönetici olarak görev yapmaktadır. 2014-2015 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Rehberlik ve Psikoloji Danışmanlık bölümünde çeşitli dersler vermiştir. ABD/Texas’da bulunan “Viktor Frankl Institute of Logotherapy” tarafından onaylanmış olan ve logoterapi alanında uluslararası eğitmenlik yetkisini veren “Diplomate Clinician in Viktor Frankl’s Logotherapy” ünvanını almıştır. Çalışma alanı, ergen ve yetişkinlerle bireysel ve grup psikoterapi uygulamalarıdır.

Başvuru ve Kayıt

logoterapi@valueistanbul.net

0545 350 34 00

bottom of page